Ajudes al lloguer

El Govern, amb la col·laboració del Ministeri de Foment, està impulsant l’accés a l’habitatge a través d’ajudes al lloguer.

Les persones que viuen a les Illes Balears, que tinguin uns ingressos anuals inferiors als 22.500 €, poden obtenir una ajuda de fins el 40 % del preu del lloguer.

Les famílies que visquin amb una persona amb necessitat de suport i que tinguin uns ingressos inferiors als 30.000 €, també poden demanar una ajuda.

A més, els menors de 35 anys, que paguin un lloguer de 900 € com a màxim, poden rebre fins un 50 % d’ajuda, amb un màxim de 4.300 € anuals.

El termini finalitza dia 30 d’octubre.

Per ampliar la informació, es pot consultar el web habitatge.caib.es, telefonar al 900 780 000 o enviar un correu electrònic a l’equip de famílies.

Aquí es pot consultar la informació de la conselleria i aquí la notícia publicada al diari.

 

 

Deja un comentario